Altom setter pris på Vipps-bidrag til 90280763 hvis du liker hva vi driver med!

Av Stein Håkon Nes

Bak suksessen til Ulriken er det flere forhold som kan løftes fram. Personer sentralt i klubbens oppstandelse etter katastrofale år med BLNO-spill har vært Torstein Monsen og familien Sanford. Samtidig har en gammel
museumsvokter dukket opp og bidrar med den rutinen Arild Buen har så mye av.

Ingvild og Durell Sanford møtte hverandre da de studerte på samme universitet i USA, med samme interesse for basketball. Ingvild fikk sin utdanning i journalistikk på Lincoln University i Jefferson City, Missouri og traff Durell i 2001 på basketbanen der begge tilbrakte mye tid siden de også spilte for universitetets lag.

Ingvild vendte tilbake til Bergen i 2003 og høsten 2004 var Durell også på plass mellom de sju fjell. Etter hvert kom Karyn (16 år) som skulle være godt kjent gjennom spill for Ulriken i kvinnenes toppserie. Gabriel (13 år),
Siena (12 år) og Oliver (10 år) kom som perler på en snor inn i en basketaktiv familie som etter hvert slo seg ned på Nesttun. Alle med samme interesse og hengivenhet for basketball, noe huset i aller høyeste grad bærer preg av med treningstøy over alt.

Mens Durell er fulltidsansatt som trener i Ulriken er Ingvild i tillegg til treneroppgaver også sportslig ansvarlig og med en hånd med i rekrutteringsprosjekter som gjør at klubben ser mulighetene for å nå 400-tallet når det gjelder medlemmer. Målet er å ha lag med i alle årsklasser for gutter og jenter, sier Ingvild når hun blir spurt. Koronaepidemien har
gjort mye klubbarbeid vanskelig de siste 8–9 månedene, men hun ser lyst på fortsettelsen når pandemien er over.

– Å få nye gutter og jenter med inn i hallen er den største utfordringen. Men når de er der er det ikke vanskelig å få de til å bli, sier Ingvild.

Barn og unge fra prosjekter klubben har på Haukeland, Nykrohnborg, Krohnstad, Landås, Fridalen og Nordnes strømmer til sammen med en og annen fra andre bydeler. For klubben har opparbeidet seg et godt ry for å ta vare på barn og unge. Et annet grep for å sikre seg nye rekrutter er å holde medlemsavgiften lav for de yngste sier Ingvild. 300 og
500 kroner i inngangsbillett gjør det enklere å få med alle de som ellers bare ville bedrevet fotballaktiviteter.

For fem år siden ble Eagles relansert som en del av klubbnavnet og mange husker enda all galskapen David Swan bedrev for å skape blest om klubben for 20 år siden. Da ble klubben en for hele Bergen med spillere som kom fra nabokommunene også for å spille for The Eagles. Mens voksne husker alle sprell fra denne tiden, er yngre mer opptatt av å komme seg til The Eagles da klubben har noen av de beste gutte og jentelagene i Norge.

Det er vanskelig med treningstid på helbane for de eldste lagene, begge brukerne av Landåshallen skulle gjerne hatt mer tid til trening. Likevel trekker Ingvild fram det gode samarbeidet med Bergen Håndballklubb som er den andre brukeren av Landåshallen der begge lider av for lite treningstid i en sliten hall. Flott at en kan stå sammen i elendigheten. Ikke alle hadde greid det.

For eldstejenten Karyn kan det imidlertid være kort tid igjen i Landåshallen. Hun har litt over ett år igjen på videregående og etter det er planen USA og collegebasket. Det er ikke sikkert hun blir aleine om det blant Ulrikens talentfulle jenter og gutter. Det er på damesiden klubben har satset og gjør det bra for seniorer. De gode guttespillerne finner en plass for hos toppserieklubbene i Bergen der hele fire av klubbens U19 spillere trener og spiller. Skal Ulriken også satse på herrebasket på toppnivå må økonomien være på plass til det. Det er den ikke i dag selv om klubben har sikre inntektskilder i Hansa Cup og Veteran NM

Det var ikke vanskelig å få Ingvild i tale og hvordan klubben arbeider har hun rundhåndet delt med mange klubbledere. Inspirasjon for framgang for sporten kommer altså nedenifra og fra hjertet når Ingvild Sofie Hjartåker Sanford legger ut om den imponerende reisen det har vært for Ulriken Eagles som på det nærmeste var på konkursens rand da DuRell og Ingvild gjorde sin entre for 10 år siden.

Huset bærer preg av aktivitet og det må det bare gjøre. Prioritering av husarbeidet får komme når det kommer. For i det sanfordske hjem er det aktivitet med den oransje ballen som er i hovedfokus.

Altom setter pris på Vipps-bidrag til 90280763 hvis du liker hva vi driver med!