Fra Apalløkka til LA Sports Arena

Torgeir Bryn om den surrealistiske opplevelsen, hvorfor det kun ble tre kamper i NBA og veien gjennom Europa.